Değerlerimiz

Değerlerimiz

 

Çalışanlara, müşterilere, tedarikçilere, topluma ve içinde yaşadığımız dünyaya saygı duymaya dayalı bir kurumsal kültürü hedefliyor, bu çerçevede diğer görüşlere açık olmayı ve farklılıkları aktif bir biçimde benimsemeyi öngören bir yaklaşım izliyoruz. Bu aynı zamanda doğal kaynakları korumanın ve ekolojik ayak izimizi azaltmanın da tedarik zincirimizin tamamında ve günlük yaşantımızda bir öncelik olarak benimsenmesi anlamına gelmektedir.

Sadakat

Bugün ve gelecekteki başarımızın arkasında, ortak hedeflere ulaşabilmek amacıyla partnerlerimizle uzun vadeli işbirliği yapmamız yatmaktadır. Firmamıza olan bağlılıklarının devamını sağlamak amacıyla tüm paydaşlarımızın başarısına katkıda bulunmayı ve tüm çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Gelecek nesillere değin uzanan sürdürülebilir bir gelecek inşa etme hedefimizde paydaş ailemiz bizi motive etmekte ve yönlendirmektedir.

Mükemmellik

Müşterilerimizin çıkarlarını korumak ve beklentilerini karşılayabilmek için kusursuz bir sicile sahip olmayı amaçlıyor ve mükemmelliği hedefliyoruz. Çalışanlarımız, kendi alanlarının en iyisi olmaktan ve olağanüstü başarılar elde etmek için işbirliği yapmaktan gurur duymaktadır.

Yenilik

Çalışanlarımız yenilikçidir, yaratıcıdır ve risk alma cesaretine sahiptir. Firma içi ve dışı etkileşimler yoluyla yenilikçi davranışlar teşvik edilerek, bugünün ve yarının ihtiyaçlarını karşılayan çözümler ile müşteriler için değer üretiyoruz. Bu ihtiyaçlara yanıt verebilmek için en yüksek kalite standartlarını uyguluyor ve en son teknolojileri kullanıyoruz.