AÇILIM ŞEKİLLERİ

Fonksiyonel ve kullanıcıyla dost açılım şekilleri, binanızın tasarımında dikkate alınması gereken önemli ihtiyaçlardır. Reynaers pencere ve kapı sistemleri hemen hemen her ihtiyaca uygun çok çeşitli açılım olanakları sunar. Bu, maksimum kullanım kolaylığı sağlar.

Genİş Ürün Yelpazesİ

Bir pencerenin veya kapının açılım şeklinin hem binadaki elemanın konumuna, hem de onun kullanma şekline uyarlanması gerekir. Bu genellikle her bina tipi için farklı olup son kullanıcının gereksinimlerine bağlıdır. Reynaers, çok çeşitli açılım olanakları ile her gereksinimi karşılar.

PENCERELERİN AÇILIM ŞEKİLLERİ

İçerİ açılan pencereler:
 • Tek eksenli pencere: pencere kanadı tamamen açılabilir.
 • Çift eksenli (düşey eksen ve vasistas) pencere: pencere kanadı ilk olarak tamamen açılıp, ikinci konumda vasistas açılabilir(havalandırma konumu).
 • Çift eksenli (vasistas ve düşey eksen) pencere: pencere havalandırma amaçlı olarak vasistas açılabilir. İkinci konumda, pencere kanadı tamamen açılabilir.
 • Çift kanatlı pencere: iki kanattan oluşur. İlk kanat, düşey eksen-vasistas açılır veya vasistas-düşey eksen bir mekanizma ile donatılabilir. Emniyet mandallarının veya merkezi kilitleme mekanizmasının açılmasıyla, ikinci kanatta düşey eksende açılabilir.
 • Düz veya ters vasistas pencere: bu eleman bir kol veya makas ile donatılmıştır. Kol ve makas kullanılarak pencere kanadı eğik konuma getirilebilir.

 

Dışarı açılan pencereler:
 • Tek eksen pencere: pencere kanadı dışarı açılabilir. Bu açılım manuel, manivela kol veya zincirli motor ile gerçekleştirilebilir.
 • Ters vasistas pencere: pencere kanadı dışarı açılabilir. Açılan kanat açılmayı sınırlayıcı bir elemanla sabitlenmelidir.
 • Ters vasistas dışa açılır pencere: pencere kanadı sınırlı açılma açısı ile dışarı açılmaktadır.
Sürme pencereler
 • Sürme pencere: pencere bir veya daha fazla ray kullanılarak kaydırılmak suretiyle açılabilir.
 1. Tek raylı sistem bir hareketli parçayı sabit bir camlı elemanla birleştirir. Camlı eleman doğrudan dış kasa profiline bağlı olduğu için minimalistik bir görünüm yaratır. Bir tek raylı sürme eleman hangi sistemi seçtiğinize bağlı olarak duvarın içine de girebilir.
 2. İki raylı sistem aynı görünüme sahip 2 açılan camı bir araya getirerek estetik bir sürme kapı ortaya çıkarır.  
 3. 3 ve 4 raylı sistem dış kasaya ek raylar konulması yoluyla ekstra açılan camların yerleştirilmesine olanak verir. Bu çözüm, sürme elemanın mümkün olan açılma alanını arttırmak açısından çok ilginçtir.    
Katlanır pencereler:
 1. Katlanır pencere: pencere kanatları belirli bir açılma sırası içinde katlanarak açılabilir.  ​Katlanır pencere sistemi mümkün olan en fazla açılma alanını yaratır. Bu sistemde, camlı elemanlar bir ray kullanılarak bir duvarın içine veya dışına katlanır.

KAPILARIN AÇILıM ŞEKİLLERİ

İçerİ veya dışarı açılan kapılar:
 • Tekli kapı: İçeri veya dışarı açılır.
 • İkili kapı: İkili kapı belirli bir açılma sırasına sahip iki bölümden oluşur. Kapıda aktif kanadın üzerinde bir kol bulunur; pasif kanat, kanat emniyet mandallarıyla veya merkezi kilit sistemi ile donatılmıştır.
 • Pivot kapı: Kapı merkezi bir eksen etrafında döner ve hem içeri, hem dışarı açılma olanağı sağlar.
Sürme kapılar:
 • Sürme kapı: kapı bir veya daha fazla ray kullanılarak kaydırılmak suretiyle açılabilir.
 1. Tek raylı sistem bir hareketli parçayı sabit bir camlı elemanla birleştirir. Camlı eleman doğrudan dış kasa profiline bağlı olduğu için minimalistik bir görünüm yaratır. Bir tek raylı sürme eleman hangi sistemi seçtiğinize bağlı olarak duvarın içine de girebilir.
 2. İki raylı sistem aynı görünüme sahip 2 açılan camı bir araya getirerek estetik bir sürme kapı ortaya çıkarır.  
 3. 3 ve 4 raylı sistem dış kasaya ek raylar konulması yoluyla ekstra açılan camların yerleştirilmesine olanak verir.  Bu çözüm, sürme elemanın mümkün olan açılma alanını arttırmak açısından çok ilginçtir.    
 • Kaldır-sür kapı: kapı kaydırılmadan önce kanat birkaç milimetre kaldırılır. Kaldır-sür kapıları açıp kapatırken daha az çaba gerekir.
 • Çek-sür kapı: kapı kanadı, havalandırma için vasistas konuma getirilebilir. Tam açılma sağlamak için kaydırılarak da açılabilir.
Katlanır kapılar:
 • Katlanır kapı: doğrudan geçiş sağlayan bir kapı ile kombine edilmiş katlanır kapılardan oluşur. Bu kapılar belirli bir açılma sırası içinde katlanarak açılabilir. Katlanır kapı sistemi mümkün olan en fazla açılma alanını yaratır. Bu sistemde, camlı elemanlar bir ray kullanılarak bir duvarın içine veya dışına katlanır.