EKOLOJİK ETKİ

Alüminyumun dayanıklılığı ve kalite kaybı olmadan %100 geri dönüştürülebilirliği yeşil metal olarak ün kazanmasını sağlamıştır. Dikkate değer kuvveti, paslanmazlık ve az bakım gerektirme özellikleri onu sürekli daha hafif, daha kuvvetli, daha dayanıklı ve daha yeşil alternatifler arayışı içinde olan bir endüstride temel yapı malzemesi haline getirmektedir.

Gerİ dönüşüm

Üretilmiş tüm alüminyum ürünlerin en az %75’i halen kullanılmaktadır. Alüminyum aynı amaçlar için tekrar tekrar kullanılabilir. Bu, kendini sürekli kendi uygulamalarından yenileyen bir alüminyum havuzunun oluşmasını sağlar. Diğer birçok materyalin tersine, alüminyum sürecin herhangi bir noktasında özgün niteliklerini kaybetmez.  

                                                       

Ayrıca, geri dönüşüm orijinal enerji girdisinin sadece %5’ini gerektirir; bu da 9 ton CO2 emisyonunu engeller. Iskartaya çıkarılmış alüminyumun geri dönüşümü her yıl yaklaşık 80 milyon ton sera gazı emisyonunun önüne geçer.  Bu, dünyanın yollarından 15 milyon otomobilin kaldırılmasına eşdeğerdir.

Reynaers’ta, sadece ürünlerimizin geri dönüştürülebilirliğini arttırmak için sürekli olarak yenilikçi yollar aramakla kalmıyor, aynı zamanda alüminyum pencerelerin yeni pencereler olarak geri dönüştürülmesini garanti etmek üzere tüm paydaşlarımızı sürece dahil ediyoruz.