BIPV

Binaya Entegre Fotovoltaikler (BIPV), yapı malzemesi işlevi görürken fotovoltaikler yoluyla elektrik üreten çok fonksiyonlu sistemlerdir. BIPV bina kabuğunun veya güneş kırıcılar gibi güneşten korunma cihazlarının bir parçası olabilir. Günümüzde her şekilde, renkte veya fonksiyonda BIPV ürünleri bulunmaktadır.  

Bunlar ulaşılabilir, faydalı ve binanın tasarımında tanımlayıcı öğe olarak oldukça dikkat çekicidir. Ayrıca, bunlar binanın ve barındırdığı insanların ekolojik imajına katkıda bulunur. Dahası, esneklikleri onları çalışmak için ideal malzemeler haline getirir.

Neden BIPV’yi seçmelisiniz?

  • Artan enerji performansı ve düşük maliyet
  • Yatırım getirisi sağlayan yüksek teknolojili ’yeşil enerji’
  • Hem tasarım, hem enerji yönetimi açısından binanızın değerinin artması
  • Kolay bakım
 
Dİkkatlİ planlama

Bir binaya PV’nin entegrasyonunu tasarlarken, panelleri doğrudan güneş ışığına yönlendirmek önemlidir. Yarı şeffaf sistemlerin gölgelendirme kapasiteleri ile odaya maksimum gün ışığı sağlama arasında doğru dengeyi kurmak görüş konforu için çok önemlidir.