GÜNEŞ ENERJİSİ

Binalar enerji tüketiminin azaltılmasında temel bir faktör olabilir. Reynaers sürdürülebilirliği gerçek anlamda bina endüstrisindeki temel trendlerden biri olarak görmektedir. Bu nedenle sadece ürünlerimizin ısı yalıtımı sistematik olarak iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda yeşil teknolojiyi çözümlerimize entegre ediyoruz.  

Bİnaya Entegre Fotovoltaİk Çözümlerİ

Fotovoltaik panellerin kullanımı, elektrik üretimi yoluyla bir binanın ömrünün uzatılmasına katkıda bulunabilir. Bu panellerin (Binaya Entegre Fotovoltaikler – BIPV olarak da adlandırılır) bina kabuğuna entegrasyonu faydalarını daha da arttırır. Bunlar, çok fonksiyonlu materyaller olarak, bir taraftan ekstra bir katman olarak döşenmekten çok binanın bir parçası olarak işlev görürken, fotovoltaik paneller yoluyla elektrik üretirler. Reynaers, sürdürülebilir bina çözümleri sağlama konusundaki kararlılığıyla, fotovoltaik panellerin çeşitli ürün serilerine entegre edilmesine olanak vermektedir.

BIPV ürünler, elektrik kablolarının akıllı ve güvenli bir şekilde döşenmesi yoluyla panellerin üstüne gölge düşmesini önleyerek fotovoltaik panellerin gereksinimlerine uyum sağlar. Tüm çözümlerimiz 3 tip PV panelle kombinasyon halinde kullanılabilir: mono ve polikristalin ve amorf hücreler. Bu özel ürün serisi ile, mimarlar ve uygulayıcılar bina kabuğunu fotovoltaik paneller yoluyla elektrik üreten aktif bir bileşene dönüştürebilirler.