DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V) veya Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi, misyonu binaların sürdürülebilir tasarımı, inşaatı ve yönetimi için yollar ve çözümler geliştirmek ve tanıtmak olan kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. DGNB’nin başlıca görevi sürdürülebilir binalara sertifikalar vermektir.

Bir binayı değerlendirirken, sürdürülebilir bir bina planlarken ve inşa ederken toplam altı husus dikkate alınmalıdır.

  • Ekolojik kalite
  • Ekonomik kalite
  • Sosyo kültürel kalite
  • Teknik kalite
  • Proses kalitesi
  • Alan kalitesi

 

Her husus, kullanılan sisteme bağlı olarak yerine getirilmesi gereken özel kriterler içerir (binanın tipine, yeni veya eski olmasına bağlı olarak). Bu kriterler planlama aşamasında ne kadar erken dikkate alınırsa, bir yapının erişilebilir kalitesi de o kadar tutarlı bir şekilde elde edilir.