BREEAM

BREEAM (BRE Çevre Değerlendirme Yöntemi), Birleşik Krallıkta kurulmuş olan, binalar için yaygın olarak kullanılan bir çevre değerlendirme yöntemidir. Binanın çevresel performansını tanımlar ve sürdürülebilir tasarımda en iyi uygulama standardını belirler. Krediler sistemin performansına göre çeşitli alanlarda verilir. Bina bileşenlerinin çevresel etkisi ürünün kullanım ömrü değerlendirmesine (LCA) göre puanlanır.  

Tüm spesifikasyonlar ‘yeşil spesifikasyon kılavuzu’ başlıklı kitapta bulunabilir. Toz boya kaplamalı alüminyum pencereler için puanlama standart olarak B ile E arasındadır. Fakat, Reynaers’in sistemleri Eco System ve CS 68 sağlık, endüstri ve ticaret, perakende ve eğitim alanlarında özet referans ‘A’ puanı almıştır.